Activitate

  1. Drepturi fundamentale ale victimelor accidentelor:

Implicare în procedul legislativ

  • În perioada 2016-2017 am participat la ședințele de lucru pe proiectul de lege RCA reușind să modificăm forma inițială susținută de asiguratori și să întărim dreptul judecătorilor, așa cum este legal, să analizeze și să stabilească întinderea daunelor morale, în echitate, având în vedere legea, principiile de drept, modul în care au fost lezate valorile ocrotite de lege, jurisprudența CEDO, CJUE și ÎCCJ. Arătăm că, deși jurisprudența CEDO impune o particularizare a cauzelor și implicit judecare în echitate, iar legislația comunitară aduce în discuție necesitatea despăgubirii integrale și echitabile a victimelor rănite foarte grav, în România s-a încercat, dar prin intervenția AVAC nu s-a reusit,plafonarea despăgubirilor la un nivel jignitor; Forma actuală a articolului din legea nr. 132/2017 are la bază propunerea AVAC;
  • În februarie 2017, printr-un memoriu adresat CSM, am început demersul de corectare a legislației privind taxele judiciare de timbru, întrucât în practica multor instanțe, victimele accidentelor, deși implicate fără vinovație în evenimentele rutiere în urma cărora au suferit vătămări corporale, au fost obligate să plătească taxe de timbru foarte mari, aspect ce a reprezentat o îngrădire evidentă a acesului la justiție, dar și o încalcare a adr. 22 din Constituția României. CSM, prin decizia din 04.05.2017, a considerat legitim demersul nostru și a sesizat Ministerul Justiției pentru corectarea legislației. Din păcate din anul 2017 și până la începutul anului 2020 nu am reușit sa găsim sprijin parlamentar pentru punerea în acord a legislației cu decizia CSM. În anul 2020 a fost înregistrat în Parlament Proiectul de lege   Plx. 473/2020 la inițiativa domnilor deputați Ioan Cupșa și Gabriel Andronache, proiect prin care a fost stabilită o taxă de 100 lei pentru acțiunile și cererile având ca obiect despăgubiri civile pentru prejudiciile materiale și morale decurgând din vătămări ale integrității fizice și/sau psihice. Proiectul a fost adoptat de Parlament pe data de 24 februarie 2021, devenind legea 32/2021.

Participăm la dezbateri juridice pe teme ce privesc valorificarea drepturilor victimelor accidentelor de circulație;

Elaborăm materiale tehnice și științifice pe diverse aspecte legate de modul în care viața victimelor este afectată de accident;

Colaboram cu Institutul de Studiu și Tratare a Traumelor – ISTT pentru sprijinirea victimelor, dar și pentru evidențierea întinderii și intensității traumelor psihice generate de evenimentele rutiere;

Identificăm divese încălcări ale drepturilor victimelor și sesizăm instituțiile abilitate pentru corectarea acestora.

2. Siguranța rutieră

Implicare în procesul legislativ;

La invitația Direcției de Probațiune din cadrul Ministerului Justiției ne-am implicat la realizarea proiectului privind programul de reintegrare socială pentru persoanele care au comis infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice;

Activități de educație rutieră;

Campanii de siguranță rutieră desfășurate împreună cu Poliția Română sau cu alte entități. Ex: Campania ”Traume ireparabile”, Campania Europa FM ”Dincolo de cifre sunt oameni”, etc.;

Participări la dezbateri/conferințe legate de siguranța rutieră;

Identificarea diveselor neconformități ce privesc arterele rutiere și sesizarea instituțiilor abilitate pentru corectarea acestora.

3. Alte activități:

„Stop accidentelor, viaţa are prioritate”;

„Tramvaiul siguranţei rutiere”;

„O zi fără accidente”;

„Săptămâna mobilităţii”;

”Comemorarea victimelor accidentelor de circulaţie”

Scroll to Top