Despre noi

AVAC – ASOCIAŢIA VICTIMELOR ACCIDENTELOR DE CIRCULAŢIE (AVAC România)

Fondată în anul 2000, AVAC este o asociaţie neguvernamentală, ce a luptat, încă de la înființare, pentru găsirea celor mai eficiente soluții de creștere a siguranței rutiere, cât și pentru sprijinirea victimelor accidentelor de circulație în valorificarea drepturilor lezate prin evenimentele rutiere.

La iniţiativa AVAC, de la 01.01.2006, s-a introdus în O.U.G. nr. 195/2002 obligativitatea de a se desfăşura cel puţin o oră de educaţie rutieră săptămânal în unităţile de învăţământ preşcolare, primare şi gimnaziale.

AVAC este membru al:

– Consiliului Interministerial pentru Siguranță Rutieră (CISR);

– Grupului consultativ de dialog permanent în domeniul protecției consumatorilor de servicii financiare nebancare  din cadrul ASF;

– La Prevention Routiere Internationale (PRI);

În  2016 și 2017, Asociaţia Victimelor Accidentelor de Circulaţie s-a implicat activ în elaborarea actelor normative ce reglementează asigurarea de răspundere civilă auto, asigurare al cărei principal scop îl reprezintă protecţia pesoanelor păgubite, reuṣind stoparea iniţiativei asiguratorilor de a limita despăgubirea cuvenită victimelor la suma de 500.000 lei.

Astfel, actuala lege RCA (legea nr. 132/2017) a lăsat la libera apreciere a judecătorului stabilirea daunelor morale, aṣa cum am propus ṣi argumentat noi în cadrul dezbaterilor, dar ṣi în numeroasele comunicate de presă redactate în aceasta perioada.

O altă preocupare la fel de importantă a asociaţiei noastre o reprezintă implicarea în activităţi de educaţie rutieră, dar ṣi de identificare a elementelor de noutate ce pot corecta cadrul normativ din domeniul circulaţiei rutier.
Totodată ne simțim obligați să sesizăm orice derapaj legislativ, judiciar, din media, prin care sunt lezate drepturile victimelor accidentelor de circulație și în general drepturile fundamentale ale omului, și să reacționăm cu promptitudine, bazându-ne pe o echipă de specialiști cu bogată experiență în domenii ce țin de activitatea asociației.

Pentru perioada următoare Asociaţia Victimelor Accidentelor de Circulaţie îṣi propune să elaboreze, împreună cu specialiṣti în ṣtiinţe medicale, psihotraumatologie, ṣtiinţe juridice, lucrări ṣtiinţifice absolut necesare evaluării corecte ṣi complete a traumelor victimelor astfel încât să se poată realiza o despăgubire integrală ṣi echitabilă a persoanelor vătămate în urma accidentelor de circulaţie.

Credem că societatea noastră a dobândit maturitatea necesară în a considera fiinţa umană ca fiind valoarea supremă ce trebuie ocrotită aṣa cum se întâmplă în toate statele dezvoltate.

Echipa noastră:

AVAC Romania Catalin Codescu

Cătălin Radu CODESCU – Președinte

Mobil: 0730.104.015
E-mail: catalin.codescu@avac.ro

Marian NEDELESCU – Președinte de onoare

Mobil: 0722.969.960
E-mail: nedelescu@avacromania.ro

Vinteanu Marius Emilian Avac Romania

Marius Emilian VINȚEANU – Vicepreședinte

Mobil: 0787.867.890
E-mail: vinteanu@avacromania.ro

Sorin Mandin Avac Romania

Sorin MANDIN – Secretar General

Mobil: 0787.861.532
E-mail: mandin@avacromania.ro

Nu sunteți singuri!

Scroll to Top