COMUNICAT DE PRESĂ

Sesizarea instituțiilor statului cu privire la ilegalitățile constatate în activitatea Fondului de Garantare a Asiguraților 

Asociația Victimelor Accidentelor de Circulație a sesizat, printr-o SCRISOARE DESCHISĂ, principalele instituții ale statului care asigură puterea legislativă, executivă și judecătorească întrucât a constatat încălcarea de către Fondul de Garantare a Asiguraților – FGA a demnității umane, dar și a principalelor drepturi fundamentale, valori considerate de Constituție ca fiind supreme. 

În urma analizei tuturor declarațiilor și mesajelor transmise în spațiul public de către conducerea FGA cu privire la obligațiile de plată a cererilor privind executarea unor hotărâri judecătorești definitive, am constatat că instituția în cauză, cu bună știință, refuză să recunoască obligațiile ferme de plată, în cazul anumitor cereri, invocând prevederi legale interpretare deficitar și ignorând valori, principii și instituții juridice reglementate de legea fundamentală. 

Astfel, AVAC a constatat că:

  • Deși justiția este unică și se realizează numai prin Înalta Curte de Casație și Justiție și prin celelalte instanțe prevăzute de lege, conform art. 124 și 126 din Constituție, FGA își permite să supună analizei și aprobării sau respingerii, sumele stabilite prin hotărâri judecătorești pentru compensarea victimelor accidentelor rutiere, punând astfel în aplicare un mecanism de justiție paralelă, în realitate doar pentru a întârzia nepermis de mult plățile către victimele aflate în nevoie;
  • Deși actele normative care reglementează activitatea FGA prevăd, fără dubiu, obligația instituției de a plăti în conformitate cu clauzele contractelor de asigurare, Fondul refuză să aplice aceste prevederi și susține că nu are nicio obligație legată de respectarea unui termen de plată; în cazul polițelor RCA termenul de plată a despăgubirilor stabilite prin hotărâri judecătorești definitive este prevăzut în clauzele contractului regăsite în legea nr. 132/2017, acesta fiind de 10 zile de la depunerea hotărârii definitive.

Întreaga activitate a FGA în legătură cu plata creanțelor ce provin din accidente rutiere cercetate și finalizate de instanțele de judecată prin decizii definitive, pe care AVAC o consideră ilegală, este documentată în scrisoarea deschisă publicată și pe site-ul asociației www.avacromania.ro.

Asociația Victimelor Accidentelor de Circulație,

prin președinte

Cătălin CODESCU

Scroll to Top