comunicat de presă din 08.10.2019

În urma diverselor informații apărute în presă cu privire la nivelul despăgubirilor pentru victimele sau familiile victimelor tragicului accident produs sâmbătă, 05 octombrie, în județul Ialomița, AVAC emite următorul comunicat:

În țările Uniunii Europene există legislație ancorată în prevederile Directivei 2009/103/CE, act normativ comunitar care stabilește plafoane minime garantate pentru despăgubirea victimelor accidentelor de trafic rutier.

Astfel, în prezent în România legea privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie nr.132/2017 prevede la art. 6 un plafon minim garantat pentru asigurările de răspundere civilă auto RCA de 6.070.000 euro pentru vătămări corporale/deces, indiferent de numărul victimelor și se 1.220.000 euro, pentru prejudiciile materiale.

Având în vedere că în accidentul în cauză au existat 10 persoane decedate și șapte persoane vătămate corporal, unele foarte grav, problema se pune dacă plafonul de despăgubire susmenționat este acoperitor.

Conform prevederilor art. 22 din legea 132/2017, stabilirea despăgubirilor presupune:

(4) În caz de vătămare a integrităţii corporale sau a sănătăţii ori de deces rezultate în urma unui accident de vehicule, stabilirea despăgubirii se realizează atât pe cale amiabilă, cât şi pe cale judecătorească.

……………………………………..

 (6) Stabilirea despăgubirii pe cale judecătorească se realizează pe baza probelor cu caracter medical, medico-legal, psihologic şi statistic.

În situația în care, în urma unui proces judiciar, valoarea despăgubirilor va depăși acest plafon, diferența de despăgubire urmează a fi recuperată de la asigurat.

Trebuie menționat că, în unele țări comunitare, pentru a proteja în totalitate victimele și pentru a înlătura situațiile de expunere a asiguratului la riscul de a suporta contravaloarea despăgubirilor ce exced unui plafon, chiar și de 6.070.000 euro, legislațiile naționale au înlăturat plafonul, despăgubirea urmând a fi integrală și echitabilă, așa cum prevede și textul comunitar.

Este imposibil de apreciat, în acest moment, dacă valoarea despăgubirilor va atinge plafonul maxim prevăzut de lege, însă persoanele păgubite trebuie să își cunoască drepturile și astfel să și le poată valorifica în mod real.

Trebuie reamintit că, în evaluarea daunelor morale nu există criterii prestabilite, judecătorul fiind singurul în măsură să aprecieze, prin particularizarea cauzei, în baza unor principii de drept, a legislației și a jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene și Curții Europene a Drepturilor Omului.

AVAC este permanent preocupată și se implică activ în urmărirea modului în care drepturile victimelor accidentelor de circulație sunt respectate, precum și în procesul de creștere a gradului de siguranță rutieră.

AVAC împărtășește suferintele celor vătămați și a urmașilor celor dispăruți, trăgând și pe această cale un semnal de alarmă pentru luarea unor măsuri concrete în vederea îmbunătățirii siguranței rutiere.

 

Președinte AVAC

Cătălin CODESCU

Scroll to Top