COMUNICAT DE PRESĂ din data de 13.07.2017

 

 Legea nr. 132/2017, noul act normativ ce reglementează asigurarea RCA

Procedura stabilirii despăgubirilor pentru vătămări corporale sau deces are, conform noului act normativ, elemente mai clare de evaluare.

Dacă până în prezent judecătorul avea ca repere în evaluarea daunelor morale numai legislația și jurisprudența, în noul act normativ se face trimitere la elemente ce pot contura mult mai bine trauma suferită și implicit impactul acesteia în viața victimei.

Arătăm că o traumă nu poate fi apreciată în urma unor șabloane sau criterii prestabilite cu caracter general, întrucât tocmai particularizarea acesteia reprezintă esența în evaluarea cauzei și implicit în stabilirea despăgubirilor.

Atât jurisprudența CEDO, cât și a ICCJ, obligă la cunoașterea particularităților situației analizate, în evaluarea daunelor morale, astfel încât să capete contur principiul proporționalității între suma acordată drept despăgubire și intensitatea și durata prejudiciilor identificate.

Totodată, evaluarea în limite rezonabile și în echitate, desigur cu respectarea principiului reparării integrale a prejudiciului, constituie vectorii de consistență a deciziei magistratului.

O traumă reprezintă ansamblul tulburărilor de ordin biologic și/sau psihologic care apar în urma acțiunii unui agent extern violent.

Pentru evaluarea traumei fizice sub toate aspectele, sunt necesare informații medicale, medico-legale, statistice, biologice.

Pentru evaluarea traumei psihice sunt necesare aprecieri psihologice, sociologice și statistice. În anumite cazuri pot fi necesare și aprecieri din domeniul psihiatriei.

Observăm așadar cât de largă este paleta de evaluare a unei traume umane.

Având în vedere noul cadru legislativ privind stabilirea despăgubirii în cazul victimelor accidentelor rutiere, considerăm că legiuitorul a făcut un pas foarte important în recunoșterea valorilor supreme precum dreptul la viață, la integritate fizică și la integritate psihică, oferind un suport juridic important în valorificarea acestor drepturi, atunci când sunt lezate.

Din practica judecătorească cunoaștem că există destule carențe în ceea ce reprezintă  o  particularizare  reală  a  situației  victimelor,  de  multe  ori făcându-se aprecieri și implicit trăgându-se concluzii, numai prin raportare la un act medico-legal. Evaluarea medico-legală scoate în evidență numai intensitatea vătămării în scopul încadrării juridice a faptei și nu realizează o evaluare a traumei din punct de vedere al modul în care este afectată viața victimei.

Sperăm ca prin noul act normativ să se depășească aceste confuzii și astfel să crească calitatea actului de justiție.

În evaluarea unei traume, documente cu caracter medical, psihologic și statistic, având o puternică componentă tehnică și științifică, pot lămuri aspectele esențiale ale modului în care situația traumatică a afectat viața victimei, reprezentând astfel adevărate repere.

Ca reprezentant al societății civile în segmentul apărării drepturilor victimelor accidentelor de circulație, AVAC a susținut, cu argumente solide, în fața reprezentanților autorității legislative ale statului, actuala formă a articolului privind stabilirea despăgubirilor din legea RCA, reușind să modifice proiectul inițial ce ar fi dus, dacă se menținea, la o adevărată amputare a dreptului la despăgubire al victimelor acestor tragice evenimente.

 

Cătălin CODESCU,

Președintele ASOCIAȚIEI VICTIMELOR ACCIDENTELOR DE CIRCULAȚIE

 

Scroll to Top