Hoție sau afacere pe spatele victimelor accidentelor rutiere ?!

În ultima perioadă am primit la asociație tot mai multe sesizări cu privire la existența unor ”rețele” prin care anumiți indivizi, avocați sau nu, ajung imediat după producerea accidentelor de circulație la victime sau la familiile acestora. Mulți dintre aceștia pretind că sunt reprezentanți ai asociației noastre.

Precizăm că Asociația Victimelor Accidentelor de Circulație – AVAC  nu desfășoară activități de căutare și abordare a victimelor accidentelor de circulație, neavând nici membri și nici colaboratori care să facă acest tip de activitate, nu încurajează astfel de manifestări. Punem în centrul preocupărilor noastre prevenția, conștientizarea victimelor cu privire la drepturile pe care le au, înțelegem că, în momentele cele mai dificile ale existenței, când un accident a avut loc, victimele au nevoie imediată de servicii medicale de cea mai bună calitate, la timp iar în cazurile tragice ale decesului, aparținătorii au nevoie de reculegere, de respect față de memoria celor dispăruți. Tocmai de aceea, pentru astfel de momente, legiuitorul rămân a acordat un termen de 90 de zile, în care cei vătămați pot face plângere penală; nu câteva ore de la accident, nici câteva zile, ci 90 de zile.

În această situație e util să găsim răspunsuri la următoarele întrebări:

  • Cine îi informează pe acești indivizi cu privire la accident și cu ce costuri ? (putem vorbi de mită ?) 
  • Cum sunt respectate prevederile legale privind protecția datelor cu caracter personal – GDPR ? (victimele sunt căutate pe paturile de spital, rudele sunt contactate direct pe telefoanele mobile, acasă, la serviciu, înafara țării …)
  • Ce calitate profesională au acești indivizi (alții decât cei care sunt avocați) și în baza cărui nomenclator de meserii își desfășoară „activitatea”? (deseori, în insistențele lor, lasă cărți de vizită lucioase, colorate, pe care figurează denumiri pompoase, numele și doar un nume de telefon mobil)
  • Ce calitate umană au acești indivizi, care speculează starea de vulnerabilitate a victimelor și forțează încheierea unor contracte de reprezentare juridică în momente total nepotrivite ?

După discuțiile purtate cu câteva victime ce au fost abordate într-o astfel de manieră am aflat că aceștia pretind a fi experți în despăgubiri (nu există un cod CAEN pentru o astfel de meserie) și promit despăgubiri de milioane de euro, căi rapide de obținere a acestor sume, cu numeroase scenarii de abordare și rezultate la fel de variate …

Dacă facem traseul unei victime de la momentul producerii accidentului și până la momentul la care este abordată de acești ”specialiști”, constatăm că persoanele care iau act de eveniment și dețin informații cu privire la victimă și la unitatea spitalicească unde este internată, sunt funcționari publici și lucrează în cadrul unităților de ambulanță/SMURD, poliție și urgențe medicale. Este limpede că de aici sunt transmise informațiile precise, punctuale către persoanele despre care am amintit.

Ce este de făcut?

În primul rând victimele sau familiile acestora trebuie sa fie corect informate cu privire la drepturile pe care le au și la procedura ce trebuie urmată imediat după accident.

Astfel trebuie știut că:

  • Persoana vătămată are dreptul de a depune plângere prealabilă astfel – conform art. 296 Cod Procedură Penală (1) Plângerea prealabilă trebuie să fie introdusă în termen de 3 luni din ziua în care persoana vătămată a aflat despre săvârșirea faptei;
  • Evaluarea medico-legală privind vătămarea suferită se poate face în termen de 30 zile de la producerea evenimentului, la cererea părții vătămate, direct la unitatea de medicină– legală competentă, sau după acest termen, la solicitarea organului de urmărire penală;
  • Persoana vătămată nu e obligată să dea declarație imediat după accident, dacă starea/integritatea fizică sau psihică nu este corespunzătoare. Am întâlnit situații aberante, în care victima se afla în stare de semiconștiență, urmând a fi introdusă în sala de operație pentru salvarea vieții, iar polițistul insista să îi ia declarație;
  • Victima care nu are culpă exclusivă în producerea accidentului are dreptul la despăgubire, aceasta fiind garantată de lege. Obligat la despăgubire este fie asiguratorul de răspundere civilă auto, dacă există un contract de asigurare valabil la data accidentului pentru auto condus de șoferul vinovat, fie un organism de compensare, atunci când autorul accidentului a părăsit locul faptei sau dacă nu era asigurat.

Este totodată util ca victima, persoanele apropiate acesteia să se documenteze suficient de bine cu privire la persoana care pretinde a fi “specialist în despăgubiri”/avocat. Contractul ce urmează a fi încheiat între victimă și pretinsul specialist trebuie să fie un contract de reprezentare juridică și nu alt tip de contract, iar clauzele trebuie să fie, în mare, cele agreate de Uniunea Barourilor. Am găsit la majoritatea contractelor încheiate de acești vânători de accidente, clauze conform cărora victimele erau obligate să suporte penalități de 5.000 euro dacă solicitau rezilierea contractului la mai mult de 10 zile de la semnare. Este un abuz evident ce nu ar trebui tolerat, în condițiile în care, în primele 10 zile de la semnarea contractului, nici nu este văzut dosarul de către un avocat, ce să mai discutăm de alte cheltuieli sau servicii activate în această perioadă.

Trebuie știut totodată că valoarea daunelor morale solicitate nu poate fi apreciată ”pe genunchi”, la o primă întâlnire/discuție, întrucât aceasta nu se stabilește în baza unor criterii prestabilite/șabloane, ci în baza unor principii de drept, a legislației și jurisprudenței, a actelor medicale ce apar cel puțin în perioada scursă în primul an de la data accidentului. Astfel, este obligatoriu să se procedeze la particularizarea cazului, la utilizarea cel puțin a probelor cu caracter medical, medico-legal, psihologic și statistic.

Cine promite obținerea unor despăgubiri cu sume aberante (milioane de euro) sau pretinde că este în măsură să stabilească pe loc și să garanteze o anumită suma este, din punctul nostru de vedere, un INFRACTOR. 

De aceea sfatul nostru poate fi exprimat în mod condensat astfel: îngrijiți-vă în primul rând de sănătatea dvs, colaborați cât mai deschis cu organele de cercetare penală în condiții asumate, depuneți în termen plângerea penală, nu vă lăsați induși în eroare de promisiuni care nu au o susținere temeinică , informați-vă!

Scroll to Top