Abuzurile Fondului de Garantare a Asiguraților

Cum reușește o instituție a statului să calce în picioare mecanismele de înfăptuire a justiției și de garantare a drepturilor fundamentale ale cetățenilor ?!?

În ultimii ani falimentele răsunătoare din piața de asigurări au dat de lucru unei entități creată teoretic pentru protejarea creditorilor de asigurări, respectiv FGA.

Acest fond care funcționează în conformitate cu legea nr. 213/2015, ar trebui să instrumenteze dosarele de daună deschise pentru polițele emise de asiguratorul aflat în faliment și să plătească despăgubirile.

Atunci când obligația de plată derivă dintr-o hotărâre judecătorească definitivă, fondul ar trebui să ia act de acea decizie și să o plătească de îndată. Orice amânare sau pretinsă verificare suplimentară într-o astfel de cauză este ilegală întrucât ar aduce atingere Constituției conform căreia „Justiția este unică” și „se realizează prin Înalta Curte de Casație și Justiție și prin celelalte instanțe judecătorești stabilite de lege”. 

Punerea în aplicare a unei hotărâri judecătorești se realizează de îndată și face parte din fazele procesului, fiindu-i aplicat principiul soluționării cauzei într-un termen rezonabil. 

Mai mult, orice îngrădire sau punere în imposibilitatea exercitării dreptului la despăgubire a victimelor care urmează a fi compensate de către FGA față de victimele despăgubite de un asigurator, ar însemna încălcarea jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene obligatorie pentru orice stat membru (principiul echivalenței și efectivității). 

Reamintim că un asigurator este obligat să plătească o despăgubire stabilită de instanță în termen de 10 zile. 

Ce se întâmplă în realitate!

FGA despăgubește victimele accidentelor de circulație care și-au valorificat dreptul în instanță și au obținut o hotărâre definitivă într-un termen mai mare de 6 luni, termen evident ilegal, imoral și total abuziv.

Foarte grav este și faptul că plățile se realizează fără niciun control astfel, putând fi identificate plăți pentru cereri depuse cu multe luni după altele care au același regim juridic. 

Cine dispune, cine controlează și cine tolerează aceste abuzuri, reprezintă întrebări la care instituțiile statului care monitorizează atât activitatea de înfăptuire a justiției, cât și respectarea drepturilor fundamentale, ar trebui să găsească răspunsuri.

Este criminal să pui în așteptare pentru 7,8, 10 luni o persoană care a obținut în instanță o despăgubire pentru o traumă severă și care are nevoie de acei bani ca de aer atât pentru acoperirea unor nevoi de viață, dar mai ales pentru reechilibrarea psiho-emoțională, pe motiv că TU, instituție publică, ai proceduri interne care încalcă orice normă de bun simț și care sfidează Constituția. 

De la momentul înființării FGA și până în prezent Asociația Victimelor Accidentelor de Circulație a mai semnalat și alte nereguli grave din activitatea acestei instituții care, așa cum se observă, nu se supune sistemul normativ aplicabil în țara noastră. 

Asociația Victimelor Accidentelor de Circulație,

Prin președinte

Cătălin Codescu 

Scroll to Top