Legea nr. 32/2021 – demers AVAC

Azi, 17 martie, a fost publicată în Monitorul Oficial al României, legea nr. 32/2021, act normativ ce permite accesul neîngrădit la justiție al tuturor celor care, vătămați fiind în urma unor fapte săvârșite din culpă, înțeleg să solicite, în acțiuni civile, despăgubiri materiale și morale pentru prejudiciile suferite.

Reamintim etapele acestui demers legislativ:

  • Februarie 2017 AVAC trimite un memoriu către CSM prin care sesizează carența legislativă pe subiectul garantării accesului liber la justiție pentru valorificarea dreptului la integritate fizică și psihică și solicită un punct de vedere;
  • Mai 2017, Plenul CSM, în unanimitate, confirmă temeinicia memoriului AVAC și stabilește că persoanele vătămate care își valorifică, în acțiuni civile, dreptul la integritate fizică și psihică, nu plătesc taxă judiciară de timbru;
  • Februarie 2020 au loc discuții între președintele AVAC și deputatul Ioan Cupșa legate de punerea în acord a Deciziei CSM cu legislația, oportunitatea juridică a proiectului, aspecte de tehnică legislativă, alte aspecte juridice privind proiectul de lege;
  • 25 mai 2020 este înregristrat la Camera Deputaților Proiectul de lege Plx. 473/2020 ce are ca inițiatori pe deputații Ioan Cupșa și Gabriel Andronache;
  • 17 august 2020 Senatul României, prima Camera sesizată, adoptă proiectul de lege;
  • 24 februarie 2021 Camera Deputaților, Cameră decizională, adoptă proiectul de lege fără nici un vot împotrivă;
  • 16 martie 2021 Președintele României promulgă legea;
  • 17 martie 2021 legea, ce primește numărul 32/2021, este publicată în Monitorul Oficial al României.

Felicitări AVAC și mulțumiri deputaților inițiatori și CSM!

Scroll to Top