Accesul liber la justiție, redobândit prin efortul AVAC

Azi 24.02.2021, Parlamentul României a adoptat o lege ce readuce dreptul la integritate fizică și la integritate psihică, precum și dreptul la aces liber la justiție, în coordonatele constituționale. 

Prin intrarea în vigoare a noului Cod Penal în anul 2014, aproximativ 90 % din victimele accidentelor de circulație sau ale altor  delicte săvârșite din culpă, au fost obligate să solicite despăgubirea în fața instanțelor civile, cauzele judiciare privind evenimentele vătămătoare migrând din zona dreptului penal în cea a dreptului civil. Astfel, aceste persoane vătămate au pierdut protecția, prin scutire de la plata taxei,  prevăzută de legislația privind taxele judiciare de timbru pentru cauzele penale, fiind obligate să plătească sume aberante pentru a-și putea valorifica un drept fundamental garantat de Constituția României.

În anul 2017 Asociația Victimelor Accidentelor de Circulație – AVAC România a demarat procesul de corectare a legislației în sensul respectării accesului liber la justiție al victimelor accidentelor de circulație care își valorifică dreptul la integritate fizică și psihică în acțiuni civile. Astfel, printr-un memoriu, AVAC a solicitat punctul de vedere al Consiliului Superior al Magistraturii în acest sens. Pe 4 mai 2017 Plenul CSM a decis, în unanimitate, că demersul AVAC este legitim. 

Timp de 3 ani s-a încercat punerea în acord a legislatiei privind taxele judiciare de timbru cu decizia CSM și mai mult, cu normalitatea în sensul garantării unor valori fundamentale din categoria inviolabilităților.

De-abia în anul 2020, cu sprijinul domnilor deputați Ioan Cupșa și Gabriel Andronache, demersul nostru a căpătat contur legislativ, prin înregistrarea proiectului de lege Plx. 473/2020, proiect ce a obtinut azi, votul deputaților, fiind astfel adoptat de Parlament.

Asteptăm acum promulgarea legii de către Președintele României și publicarea în Monitorul Oficial.

Estimăm că de acest act normativ vor beneficia în jur de 30.000 de persoane anual care, fie renunțau la proces, fie renunțau la o parte importantă din pretențiile de despăgubire, fiind în imposibilitatea de a achita taxa de timbru calculată, în mod total eronat, la valoarea despăgubirii, ca în cazul acțiunilor patrimoniale, evaluabile în bani.

Acesta este primul și cel mai important proiect legislativ ce privește garantarea unor drepturi fundamentale din categoria inviolabilităților, demarat din inițiativa societății civile.

Mulțumim celor doi deputați care au înțeles că interesul general trebuie să primeze, că România este un stat de drept ce are obligația de a-și respecta valorile și care au dat dovadă de profesionalism și implicare totală în soluționarea, cu celeritate, a acestei grave erori legislative.

Acest demers ar trebui să dea aripi oamenilor de bună credință care doresc să schimbe în bine fața acestei țări. Cu dorintă, pregătire, bună credință și acțiune se pot face multe lucruri bune în acestă societate ce pare, uneori, că s-a îndepărtat cu mult de la direcția corectă a unui stat civilizat.

Asociația Victimelor Accidentelor de Circulație – AVAC România

Prin Președinte

Cătălin Codescu

Scroll to Top